Sundhedscentre

Jeg beklager meget at det ikke har fået lavet en video endnu.
                Jeg håber jeg kan nå det inden valget.

Borgerne i Haderslev Kommune har betalt en høj pris ved, at vi har mistet vores sygehus og skadeklinik.
Der er behov for at genskabe sikkerhed og tryghed for borgerne i Haderslev Kommune.

Jeg vil sammen med socialdemokraterne  kæmpe for, at der staks genindføres en lægebemandet Akutbil i Haderslev
og at ventetiderne på ambulancer i hele kommunen kommer ned på et niveau, der svarer til, hvad der er i resten af
Regionen.

Jeg ønsker, at udvikle vores lokale sundhedscentre i både Haderslev, Vojens og Gram, således at vores borgere her
kan blive betjent med almindelige ting som blodprøvetagning, røntgen, høreapparater med mere. Jeg vil arbejde for,
at Regionen i højere grad lader de enkelte speciallæger servicere borgerne i vore egne sundhedscentre, fremfor at
tvinge de mange borgere til at skulle transportere sig til sygehusene i Aabenraa eller Sønderborg.

Jeg vil fastholde, at vores kommune skal leve op til høje standarder, når det gælder genoptræning og arbejde for en
smidig overgang til behandling i eget hjem efter udskrivelse fra sygehus.

Det er vigtigt, at kommunen medvirker til, at gøre valg af en sundhedsfremmende livsstil enkelt og tillokkende for den
enkelte, herunder at styrke kostvejledning ved diætist.

Endvidere vil jeg fortsat medvirke til, at tage godt hånd om de borgere, der har behov for særlig støtte forårsaget af
fysiske eller psykiske lidelser. Dette skal ske i et tæt samarbejde med lokalsamfund, foreninger og enkeltpersoner, der
gør en indsats for sundhed og forebyggelse i vores kommune.


Fri og lige adgang til sundhedsydelser er et af de vigtigste fundamenter i vores fælles velfærdssamfund.

Jeg vil sammen med Socialdemokraterne forsvare disse principper mod de borgerliges ønsker om privatisering og
 forsikrings finansiering.