Mange tak til alle de af jer som havde stemt på mig.
Jeg fik 84 stemmer men manglede 9 for at komme ind i byrådet. Jeg er dog blevet 1 . suppelant.
Måske stiller jeg op næste gang, idet jeg  gerne vil efterleve hvad en ældre dame sagde til mig:

     "I lover en masse men holder sjældent noget og har kun brug for os hver 4. år når der er valg"

Det vil jeg gerne gøre noget ved, fremme nærdemokratiet og mindske politikerleden, ved bl.a.  at holde et møde
1 år efter man er blevet valgt, for alle der har stemt på en til ris, ros, nye tiltag, hvad sker der i byrådet mv.

                                        

                                      Tryk på foto billedet for starte video op

Video 1. Velkommen
Lidt om hvem Claus er og bl.a. vil arbejde med i byrådet
Nr. 15 på liste A

Video 4. Plejecentre.
Ja tak
til flere varme hænder og en mindst 2 nattevagter.
Nej tak
til udlicitering af plejecentre til private

Video 7. Folkeskolen og
            daginstitutioner
Ja tak
til bedre vilkår og trivsel for lærere, pædagoger på  folke-skoler og daginstitutioner.
Ja tak til flere varme  hænder
           
Video 2. Billigere bustakster
Ja tak
til billigere bustakster og flere ruter.
Det lyder som ren valgflæsk men det er faktisk sund fornuft. Hvis andre kommuner kan, kan vi også.
Video 5. Sundhedscentre
Ja tak
Sundhedscentre i Gram, Vojens og Haderslev. Mulighed for også  blodtagning, ordnet høreapparat og røngten.
Ja tak til at få akutbilen tilbage til Haderslev Kommune.

Video 8.
Kultur- og Fritid
Ja tak
til til bedre økonomiske forhold for Kultur og Fritid. Der er blevet sparet meget,. Det ved jeg en del om som tidl. skoleleder for AOF.
Ja tak til ny svømmehal med lege land i Haderslev.
           
Video 3. Flere cykelstier
Ja tak
til flere cykelstier.
Det er også sund fornuft både trafik- og sikkerhedsmæssigt og ja for miljøet ikke mindst.
Video 6. Specialskoler.
Nej tak
til Inkludering af udsatte elever i folkeskolen. Vi skal bevare special- skolerne for udsatte børn.

Video 9.
Mere tryghed  i   Haderslev Kommune

Ja tak
til +Videoovervågning
                  +Større indsats
                mod utilpassede unge
 
           
Video 9. Butiksdøden og flere parkeringspladser
Ja tak
til at vi tænker ud af boksen og kreativ så butiksdøden bliver reduceret. Andre byer har gjort det med succes.
Ja tak til. flere parkeringspladser. Dem mangler vi.
 
Video 10. Ja tak til:
  +  Flere off. toiletter
  +  Styrkelse af landdistrik-
      terne -  landsbypedel-
      ordningen
  
Positiv og sund erhvervsudvikling og økonomi