Politiker de lover og lover.....

                  

                   Nærmest guld og grønne skove....

   Vi kan alle blive enig om, at det er forkert at love noget man ikke kan holde.

      Til tider helt urealistiske ting som et stort parkeringshus under den indre
     Haderslev Dam eller stort internationalt svømmehal i Sydbyen.

   Det er under al kritik, hvis politiker gør lover alt muligt uden at kunne holde det!
 

          For det første
     Lover jeg ikke noget, men vil arbejde hårdt for at  lykkes.

         For det andet
    Er det slet ikke urealistiske ting jeg forslår, men kun sund
    fornuft som f.eks. flere cykelstier og lavere bustakster.

     For det tredje
   Er finansieringen på plads, så der skal ikke lånes penge.

    Og for det fjerde
    Faktisk så jeg gerne, at kontakten til vælgerne bibeholdes også efter valget,
    Så der kan gives ris, ros og komme med forslag til hvad der skal laves i
    kommunen.

   Hvis der er mange som er interesseret vil jeg året efter holde et borgermøde
   hvor alle kan komme med deltage. Så det ikke kun sker hver 4 år.

   Kontakt mig hvis du er interesseret.

    Mvh.

      Claus Michaelsen