Butiksdøden

Jeg beklager meget at det ikke har fået lavet en video endnu. Jeg håber jeg kan nå det inden valget.

Hvis jeg pga. manglende tid ikke når det handler det om at flere og flere butikker lukker i vores byer som følge
af nethandlen og de store indkøbscentre i de store byer. Lige som resten af landet er Haderslev Kommune også
hårdt ramt af butikdøden. Vi oplever det næsten hver dag med ophørsudsalg, til leje eller til salg skilte.

Ja nethandlen er kommet for at blive og butiksdøden er noget der følger med i kølvandet. Jeg er dog ikke enig med,
at vi slet ikke kan gøre noget.

Lukkede butikker gør det desværre sværere at få nye tilflytter til byen. Skabe en spændende og flot by. Ja butiks-
døden kan gøre det vanskeligere at få solgt sit hus.

Der er faktisk byer i og uden for Danmark som har valgt at tage kampen op og tænke kreativt og ud af boksen og
 med succes.

Hvad kan der bl.a. gøres:

  * Delebutik. Hvor f.eks. en vinhandler og garn/stik forhandler deler om samme butik og dermed også om de
                      fælles faste omkostninger. Eventuelt lave  fælles annoncer og hjemmeside.

  * Udvidet garanti  En anden mulighed er at tilbyde en bedre garantiordning end netbutikken. En af ulemperne ved
                                nethandel er jo netop at hvis der er fejl ved produktet, går istykker og det skal returneres er det
                                ret så bøvlet at sende det tilbage.Ved køb i en fysisk butik kan vareren afleveres der til en bedre
                                garantiordning, idet risiko for skader ved transporten ikke er tilstede.

  * Skabe butiksopleve. Det skal være en oplevelse at komme i butikken med god service. Produktet kan prøves.
                                     Eventuelt lånes inden det købes.

  * Prøve at matche netprisen. Det er vigtig, at den fysiske butik prøver at få prisen så langt ned så den matcher eller
                                                næsten gør det  til netprisen. Det kan gøres bl.a. via delebutiksordningen, hvor omk-
                                                ningerne deles mellem flere.

* Kommunalt rådgivende koordinator. For at det skal lykkes at vende udviklingen, skal kommunen være en aktiv
                                                              medspiller med en rådgivende koordinator der bla. rådgiver og hjælper med
                                                              at oprette delebutikker. Giver råd hvis omsætningen falder. Markedsførings-
                                                              tiltag.