Hvem er jeg?

  Jeg bor i Haderslev sammen med min familie. Her har vi boet i ca. 22 år og er glade for at bo
   i Haderslev Kommune.
  Jeg er 54 år gammel og til daglig er jeg lærer på VUC Vest i Vejen og Esbjerg.

  Født og opvokset i Sønderborg. hvor mine forældre havde en købmandsforretning. Efter et
  højskoleophold, besluttede jeg at jeg ville være lærer og startede i 1988 på det tidl.
  Tønder Statseminarium.

  Jeg har været lærer nu i 25 år og prøvet meget indenfor området undervisning, bla.
  på folkeskole, specialskole, aftenskole og VUC.

  Som lille bijob er jeg tilkaldevikar til industrien via et vikarbureau.
  Jeg har tidligere har et bijob som skoleleder for AOF i Haderslev Kommune. Et arbejde
  jeg var glad for men på opgive efter 7 år pga. kommunens besparelser indenfor området
  folkeoplysning - aftenundervisning.
 

CV Medlem af - Fritidsinteresser
Arbejde fast:
Rågelund Efterskole
Rejsby Europæiske Efterskole
Rens Ungdomsskole
VUC Vest  2013-
Deltidsansat
Vikarjobs i  industri bl.a. Arla Høgelund.
Skoleleleder for AOF Vojens- Haderslev i 7 år.
Dyrenes Beskyttelse
Lions Haderslev
Sønderjysk Kor
Haderslev Ølentusiaster
Haderslev Kasernes Venner
Sønderjyske Ishockey Support.

  Hvad vil jeg i byrådet:

  Jeg vil gerne arbejde for at vi får en endnu bedre kommune at leve og arbejde i. Meget er blevet bedre,
  men der er også områder der trænger til forbedelser som jeg bla. har lavet en video om.

  Men det handler også om værdier og holdninger. Jeg er mod udlicitering af pleje og omsorg. Holder med
  de udsatte og svage i samfundet og ser gerne at de tungeste skuldre bærer mest.