Økonomi og erhvervsliv

 

Der skal sorte tal på bundlinjen – så enkelt kan det siges. Balance mellem indtægter og udgifter samt en fornuftig
kassebeholdning er en forudsætning for en veldrevet kommune.

 

Socialdemokratiet og jeg  ønsker en aktiv gældsafvikling, der sikrer, at vi også i årene fremover har økonomisk handlefrihed.

 

Jeg ønsker at sikre en effektiv og rationel drift af Haderslev kommune, hvor kontrol og regeltyrrani bliver afløst af tillid
og samarbejde. Haderslev Kommune skal være en aktiv del af Trekantsamarbejdet, men vi må aldring glemme vores sønderjyske
rødder.

 

Socialdemokraterne og jeg ønsker, gennem et tæt samarbejde med Haderslev Erhvervsråd og de faglige organisationer, at
styrke erhvervslivet. Der skal særlig grad fokus på iværksættere, for mange af fremtidens arbejdspladser skabes netop her.

 

Jeg vil sikre, at virksomhederne har adgang til den fornødne uddannede og kvalificerede arbejdskraft, og vi vil sikre at alle, der kan,
får en plads på arbejdsmarkedet.

 

Attraktive daginstitutioner og skoler samt udsigten til et godt seniorliv og en tryg alderdom er altafgørende for at styrke bosætningen.
 Derfor er det afgørende, at netop disse områder styrkes.

 

Kommunens største aktiv er en dygtig og engageret stab af medarbejdere. Der skal også fremover være respekt for deres indsats.
Socialdemokraterne og jeg vil sikre gode muligheder for både personlig og faglig kompetenceudvikling i samarbejde med den enkelte og
de faglige organisationer.

 

Socialdemokraterne og jeg ønsker at holde skatten i ro, for skatteindtægterne kommer os alle til gode. Det borgerlige flertal har i den
seneste byrådsperiode gennemført en skattelettelse på 0,2% svarende til ca. 40 kr. i måneden for hver indbygger.
Til gengæld koster denne skattelettelse 16 mio. kr. om året i kommunekassen. De penge havde gjort mere gavn i vores daginstitutioner,
skoler eller hos de ældre.